SQLSTATE[42000] [1226] User 'myblog' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 20)Blog - mblog.pl - darmowe blogi - darmowy blog w portalu Gery.pl
VOD Pogoda Gry Katalog Firm Frazpc.pl Statystyki Stron Forum Hosting Programy Ipla Film Pozycjonowanie
brak reklam na blogach
darmowa rejestracja
wygodny panel administracyjny
nieograniczona przestrzeń na zdjęcia
blogowanie za pomocą MMS
loguj >>
Przypomnij hasło | Załóż nowe konto
Regulamin korzystania z usługi mblog.pl, obowiązujący od dnia 26.05.2011
 1. Ustalenia początkowe
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki korzystania z usług pod marką MBLOG.PL, świadczonych przez firmę Gery Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, posługujące się numerami KRS 0000277471 i NIP 701-00-63-767
  2. W treści niniejszego regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia:
   1. DANE OSOBOWE - dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
   2. LOGIN - unikatowy identyfikator Użytkownika w procesie rejestracji.
   3. OPERATOR - firma Gery Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, posługujące się numerami KRS 0000277471 i NIP 701-00-63-767
   4. SYSTEM - zbiór elementów i powiązań między elementami, składających się na kompletną usługę internetową świadczoną poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.mblog.pl/
   5. UŻYTKOWNIK - osoba, która korzysta z Systemu.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu
 2. Korzystanie z usług
  1. Rejestracja konta
   1. Aby zarejestrować się w Systemie należy przejść procedurę rejestracyjną. Procedura rejestracyjna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
   2. Formularz nie zawiera Danych Osobowych. Dane w formularzu nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej.
   3. Podając swoje dane w formularzu rejestracyjnym, użytkownik potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym.
   4. Podczas rejestracji należy postępować zgodnie z wytycznymi formularza.
   5. Po zakończeniu wypełniania formularza, System dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany login jest wolny. Jeśli Login jest wolny, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest wolny, Użytkownik proponuje inny login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony możliwy Login.
   6. Podczas rejestracji Użytkownik nadaje swoje hasło.
   7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail. Adres ten Operator będzie wykorzystywał do przesyłania informacji technicznych dotyczących Systemu.
   8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Systemu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
   9. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
  2. Prywatność
   1. Hasło jest przechowywane w Systemie w sposób zaszyfrowany. Nie ma możliwości przypomnienia hasła Użytkownikowi.
   2. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, może on skorzystać z pomocy Systemu. Po podaniu loginu i kliknięciu opcji Zapomniałem hasła, System nada nowe hasło i prześle je mailem na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
   3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
  3. Korzystanie z usług
   1. Ze względu dla prawidłowego funkcjonowania Systemu, zaleca się korzystanie z przeglądarki FireFox 2.0 w rozdzielczości nie mniejszej niż 1024x768 pikseli.
   2. Operator nie odpowiada za merytoryczną zawartość informacji udostępnionych poprzez serwis.
   3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. W razie stwierdzenia łamania przez Użytkownika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Operator ma prawo zablokować lub usunąć Użytkownika z Systemu bez wcześniejszego ostrzeżenia i nie zezwolić na ponowną jego rejestrację.
   4. W razie planowanych przerw, modernizacji, konserwacji systemu, lub też w podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez podany mu adres e-mail.
   5. Operator ma prawo do monitorowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Systemu.
   6. Operator ma prawo do zablokowania lub usunięcia z Systemu Użytkownika, jeśli:
    • Przez 7 dni Użytkownik nie autoryzował rejestracji kodem przesłanym na wskazany adres e-mail.
    • Przez 14 dni od założenia konta, Użytkownik nie dodał żadnej notki.
    • Przez 60 dni użytkownik nie zalogował się do Systemu, 7 dni przed usunięciem do użytkownika wysyłany jest mail z informacją o usunięciu konta.
    • Login uznany zostanie za obraźliwy, niezgodny z polskim prawem lub dobrymi obyczajami.
    • System wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej netykiety.
    • Dane podane przy rejestracji, są niezgodne ze stanem faktycznym.
    • Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia dowolnego Loginu, bez podania przyczyny.
  4. Reklama
   1. Operator systemu zapewnia całkowity brak reklam w obrębie stron użytkowników.
   2. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail. Adres ten Operator będzie wykorzystywał do przesyłania informacji technicznych dotyczących Serwisu, a także przesyłania informacji o nowościach w portalu Gery.pl i jego serwisach pokrewnych.
   3. Operator ma prawo wysyłania użytkownikom mBloga na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji o ofertach, promocjach innych firm dostosowanych do wieku, płci, miejsca zamieszkania, etc.
  5. Odpłatność
   1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili opłat za dowolne z oferowanych funkcji.
  6. Reklamacje
   1. Operator zapewnia ciągłość działania Systemu. W razie nieprawidłowości w działaniu Systemu Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
 3. Pozostałe ustalenia
  1. Kwestie sporne
   1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Operatorem.
   2. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
  2. Odpowiedzialność
   1. Operator nie odpowiada za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika skutkiem skorzystania z Systemu.
   2. Operator prezentuje w serwisie treści dostarczane przez osoby trzecie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji publikowanych w Systemie.
  3. Obowiązywanie Regulaminu
   1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 maja 2011 roku.
   2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Systemie.
Najlepszy serwis pogodowy na Twoim smartfonie